Telefon: 61 444 69 71

grodzisk.wielkopolski@komornik.pl

zasięg terytorialny

Miasto i gmina Grodzisk Wielkopolski

Miasto i gmina Buk

Miasto i gmina Stęszew

Miasto i gmina Rakoniewice

Gmina Kamieniec

Gmina Granowo

Gmina Wielichowo

 

Ponadto zgodnie z art. 10.1 Ustawy o komornikach sądowych W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1)o egzekucję z nieruchomości;
2)o wydanie nieruchomości;
3)o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4)o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5)w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.