Telefon: 61 444 69 71

grodzisk.wielkopolski@komornik.pl

o kancelarii

W celu zapewnienia skuteczności i szybkości postępowania egzekucyjnego Kancelaria Komornika wykorzystuje dostępne udogodnienia i systemy informatyczne, do których należą:

e-Sąd EPU - obsługuje wnioski egzekucyjne składane w formie elektronicznej.

ID Kancelarii EPU: 955.
 

OGNIVO - służy do poszukiwania rachunków bankowych dłużników poprzez skierowanie zapytania do kilkudziesięciu banków.
CEPiK - daje możliwość sprawdzania czy dłużnik widnieje w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców jako właściciel pojazdów.
E-ZUS - umożliwia kierowanie wniosków do ZUS w celu uzyskania informacji o płatnikach składek.
Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych - pozwala na ustalenie czy dłużnik widnieje w Bazie Danych Ksiąg Wieczystych jako właściciel nieruchomości.

Wszystkie zapytania wysyłane są drogą elektroniczną, co znacznie przyspiesza czas uzyskania odpowiedzi w porównaniu do zapytań kierowanych w tradycyjny sposób pocztą. Obecnie możliwe jest uzyskanie odpowiedzi na zapytanie nawet w ciągu 1 dnia od wysłania zapytania.